Trường Tiểu học Thanh Am chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Có 28 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Tổng hợp đánh giá cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 01 năm 2022.

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 25-01-2022
2 Đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 24-12-2021
3 Tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tháng 11 năm 2021.

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 04-12-2021
4 Tổng hợp xếp loại đánh giá CBGV tháng 10 năm 2021.

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 22-10-2021
5 Tổng hợp xếp loại đánh giá CBGV tháng 04 năm 2021.

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 19-04-2021
6 Tổng hợp xếp loại đánh giá CBGV tháng 03 năm 2021.

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 22-03-2021
7 Tổng hợp xếp loại đánh giá CBGV tháng 02 năm 2021.

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 22-02-2021
8 Tổng hợp xếp loại đánh giá CBGV tháng 01 năm 2021.

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 22-01-2021
9 Tổng hợp xếp loại đánh giá CBGV tháng 12 năm 2020.

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 23-12-2020
10 Tổng hợp xếp loại đánh giá CBGV tháng 11 năm 2020.

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 23-11-2020
11 Tổng hợp đánh giá xếp loại CBGV tháng 10 năm 2020.

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 23-10-2020
12 Tỏng hợp xếp loại đánh giá CBGV tháng 9 năm 2020.

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 23-09-2020
13 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 4 năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 23-04-2020
14 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 01 năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 04-02-2020
15 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 12 năm 2019

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại CBGV, NV 02-01-2020
12

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Tiểu học Thanh Am

Địa chỉ: Số 194, Tổ 21, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Nguyễn Thị Thúy Vân

Liên hệ: SĐT 024.6328.1081 - Email: c1thanham@longbien.edu.vn