Trường Tiểu học Thanh Am chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thúy Vân
Nguyễn Thị Thúy Vân

Ngày sinh: 8/7/1968

Dân tộc: Kinh

Vị trí công tác: Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0979370567

Email liên lạc: Van.thuongthanh@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Ngô Xuân Trực
Ngô Xuân Trực

Ngày sinh: 20/3/1973

Dân tộc: Kinh

Vị trí công tác: Phó Hiệu trưởng

Điện thoại riêng: 0987529236

Email liên lạc: Tamtructtt@gmail.com

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Tiểu học Thanh Am

Địa chỉ: Số 194, Tổ 21, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Nguyễn Thị Thúy Vân

Liên hệ: SĐT 024.6328.1081 - Email: c1thanham@longbien.edu.vn