Trường Tiểu học Thanh Am chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Thúy Vân
Nguyễn Thị Thúy Vân

Ngày sinh: 8/7/1968

Điện thoại riêng: 0979370567

Email liên lạc: Van.thuongthanh@gmail.com

Phó Hiệu trưởng

Ngô Xuân Trực
Ngô Xuân Trực

Ngày sinh: 20/3/1973

Điện thoại riêng: 0987529236

Email liên lạc: Tamtructtt@gmail.com