Trường Tiểu học Thanh Am chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
Tổ 21 phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, TP. Hà Nội