Trường Tiểu học Thanh Am chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
Thứ bảy, 24/7/2021, 10:44
Lượt đọc: 334

Thông báo điều chỉnh phương thức tuyển sinh trực tiếp năm học 2021-2022

Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của UBND Thành phố Hà Nội, Trường tiểu học Thanh Am tạm dừng tuyển sinh trực tiếp và thu hồ sơ của học sinh trúng tuyển vào lớp Một năm học 2021 - 2022;
          Đối với PHHS CHƯA TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN THÀNH CÔNG, phụ huynh tiếp tục liên hệ với các thành viên của Hội đồng tuyển sinh theo danh sách sau:
Danh sách các thầy cô giáo hỗ trợ tuyển sinh:
HỖ TRỢ PHHS HỌ TÊN GV SỐ
ĐIỆN THOẠI
Tổ 19 - Phường Thượng Thanh Cô giáo Nguyễn Thanh Thủy 0984232483
Tổ 20 - Phường Thượng Thanh Cô giáo Lê Thị Yến 0397089900
Tổ 21 - Phường Thượng Thanh Cô giáo Tạ Thị Hồng Nhung 0963529883
Tổ 22 - Phường Thượng Thanh Cô giáo Nguyễn Thị Minh Ngà 0375457847
Tổ 24 - Phường Thượng Thanh Cô giáo LêThị Thu Hồng 0939703088
Tổ 26 - Phường Thượng Thanh Cô giáo Nguyễn Vân Anh 0981280894
Tổ 9 - Phường Đức Giang Cô giáo Nguyễn Thị Hiền 0969651636
Nếu còn vướng mắc, CMHS liên hệ với đồng chí Ngô Xuân Trực – Phó Hiệu trưởng trường tiểu học Thanh Am theo số điện thoại 0987.529.236 để được giải đáp;
Trân trọng!
                                                                                    
 
Nơi nhận:
- Lưu VT
- CMHS (để t/h)
- UBND phườngThượngThanh (để b/c)
- Phòng GDĐT quận Long Biên (để b/c)

 
                  
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Thị Thúy Vân

Viết bình luận

152