Trường Tiểu học Thanh Am chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Có 13 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Công văn về việc hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam năm học 2022 - 2023.

(Tải File đính kèm)

1428/SGDĐT-QLTVăn bản của Sở GD&ĐT  24-05-2022
2 Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023 cho các trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

(Tải File đính kèm)

626/QĐ-SGDĐTVăn bản của Sở GD&ĐT  05-05-2022
3 Công văn về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 - 2023.

(Tải File đính kèm)

942/SGDĐT-QLTVăn bản của Sở GD&ĐT  14-04-2022
4 Công văn về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trong khuôn khổ chương trình song ngữ tiếng Pháp năm học 2021 - 2022.

(Tải File đính kèm)

1288/SGDĐT-QLTVăn bản của Sở GD&ĐT  22-04-2021
5 Công văn về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2021 - 2022.

(Tải File đính kèm)

1199/SGDĐT-QLTVăn bản của Sở GD&ĐT  13-04-2021
6 Công văn về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trong khuôn khổ Chương trình song ngữ, tăng cường tiếng Pháp năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

1663/SGDĐT-QLTVăn bản của Sở GD&ĐT  09-06-2020
7 Công văn về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

1363/SGDĐT-QLTVăn bản của Sở GD&ĐT  15-05-2020
8 Công văn về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2019 - 2020

(Tải File đính kèm)

412/SGDĐT-QLTVăn bản của Sở GD&ĐT  30-01-2019
9 Công văn về việc thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 - 2019

(Tải File đính kèm)

1544/SGDĐT-QLTVăn bản của Sở GD&ĐT  08-05-2018
10 Công văn về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2018 - 2019

(Tải File đính kèm)

1352/SGDĐT-QLTVăn bản của Sở GD&ĐT  24-04-2018
11 Công văn về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017 - 2018.

(Tải File đính kèm)

1646/SGD&ĐT-QLTVăn bản của Sở GD&ĐT  27-05-2017
12 Công văn về việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2017 - 2018

(Tải File đính kèm)

271/SGD&ĐT-QLTVăn bản của Sở GD&ĐT  09-02-2017
13 Công văn về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2016 - 2017

(Tải File đính kèm)

1979/SGD&ĐT-QLTVăn bản của Sở GD&ĐT  01-06-2016