Trường Tiểu học Thanh Am chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

152