Trường Tiểu học Thanh Am chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Có 30 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 - 2023.

(Tải File đính kèm)

28/TB-THTAVăn bản của trường 24-06-2022
2 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp Một năm học 2022 - 2023.

(Tải File đính kèm)

14/KH-THTAVăn bản của trường 24-06-2022
3 Danh sách học sinh lớp 1 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của trường 25-08-2021
4 Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của trường 09-08-2021
5 Danh sách học sinh đăng ký trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của trường 16-07-2021
6 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

19/KH-THTAVăn bản của trường 26-06-2021
7 Thông báo tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 - 2022

(Tải File đính kèm)

05/TB-THTAVăn bản của trường 26-06-2021
8 Danh sách học sinh khối 2 năm học 2020 - 2021  Văn bản của trường 01-09-2020
9 Danh sách học sinh khối 3 năm học 2020 - 2021  Văn bản của trường 01-09-2020
10 Danh sách học sinh khối 4 năm học 2020 - 2021  Văn bản của trường 01-09-2020
11 Danh sách học sinh khối 5 năm học 2020 - 2021  Văn bản của trường 01-09-2020
12 Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 1 năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của trường 20-08-2020
13 Danh sách học sinh đăng ký trực tuyến vào lớp 1 năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của trường 04-08-2020
14 Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

12/KH-THTAVăn bản của trường 30-06-2020
15 Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2020 - 2021

(Tải File đính kèm)

05/TB-THTAVăn bản của trường 30-06-2020
12