Trường Tiểu học Thanh Am chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5

Có 66 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch tháng 29-04-2022
2 Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2022.

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch tháng 01-04-2022
3 Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2022.

(Tải File đính kèm)

05/KH-THTAKế hoạch tháng 07-03-2022
4 Kế hoạch thực hiện công tác tháng 02 năm 2022.

(Tải File đính kèm)

02/KH-THTAKế hoạch tháng 26-01-2022
5 Kế hoạch công tác tháng 1 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch tháng 01-01-2022
6 Kế hoạch công tác tháng 12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

53/KH-THTAKế hoạch tháng 04-12-2021
7 Kế hoạch công tác tháng 11 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch tháng 01-11-2021
8 Kế hoạch công tác tháng 10 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch tháng 04-10-2021
9 Kế hoạch công tác tháng 09 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch tháng 04-09-2021
10 Kế hoạch công tác tháng 8 năm 2021

(Tải File đính kèm)

22/KH-THTAKế hoạch tháng 02-08-2021
11 Kế hoạch công tác tháng 06 + 07 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch tháng 27-05-2021
12 Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch tháng 28-04-2021
13 Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch tháng 02-04-2021
14 Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2021

(Tải File đính kèm)

11/KH-THTAKế hoạch tháng 02-03-2021
15 Kế hoạch công tác tháng 2 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch tháng 27-01-2021
12345