Trường Tiểu học Thanh Am chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5
Năm học 2021 - 2022Năm học 2022 - 2023
Năm học 2020 - 2021Năm học 2019 - 2020
Năm học 2018 - 2019Năm học 2017 - 2018
Năm học 2016 - 2017

152